+KESPORT!

+Kesport, Reforcem la funció social a través del futbol

+ksports

El projecte +kesport se suma a la important tasca que s’està fent des dels clubs per poder desenvolupar de forma activa la integració social i l’educació en valors per mitjà del futbol, i afavorir així espais més saludables i igualitaris.

A Catalunya, els espais educatius d’infants i joves són cada vegada més diversos. L’àmbit de l’educació no formal està format per múltiples agents, entre els quals destaquen les activitats extraescolars per a infants i adolescents i, entre aquestes, els clubs de futbol, en els quals les nenes i nens no només practiquen esports, sinó que també reben educació, aprenen i es formen en valors, sobretot a través dels seus entrenadors.

El projecte +KESPORT és una iniciativa que pretén dotar d’eines a aquests entrenadors per a millorar la tasca educativa dels clubs i que, d’aquesta manera, reforcin el seu rol com a actors socials en les seves comunitats. L’objectiu és formar els seus jugadors, a partir de jocs i reflexió, sobre les habilitats per la vida en diversos aspectes: Promoció de la salut (activitat física, alimentació saludable); Igualtat de gènere (reflexió sobre estereotips i prejudicis) i Resolució de conflictes (habilitats psicosocials al terreny de joc).