Habilitats per la vida

+ksports

JUGUEM AMB UN 11 INICIAL GUANYADOR

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix i impulsa la necessitat que els nens i nenes adquireixin eines que millorin les seves competències socials, que els permetin accedir a estils de vida més saludables: a un millor benestar físic, mental i social. Segons l’OMS, les institucions de l’entorn del nucli familiar, com les escoles, les activitats extraescolars, etc., han de complementar l’adquisició de les esmentades competències.
El programa +KESPORT desenvolupa un total d’onze habilitats per la vida, tantes com dorsals d’un equip de futbol.

 

1‭.
AUTOCONEIXEMENT
Conèixer-se un mateix

2‭.‬
EMPATIA
Saber posar-se en el lloc dels altres

3.‬
RELACIONS INTERPERSONALS
Com ens relacionem amb els altres

4.‬
COMUNICACIÓ ASSERTIVA
Dir el que es vol dir, però ben dit

5.‬
PENSAMENT CREATIU
Buscar el màxim d’alternatives

6.‬
PRESA DE DECISIONS
Decidir el millor per a nosaltres i els altres

7.‬
PENSAMENT CRÍTIC
Tenir opinió pròpia

8.‬
GESTIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS
Control de les pròpies emocions

9.‬
GESTIÓ DE TENSIÓI ESTRÈS
Control de situacions estressants

10.‬
SOLUCIÓ DE PROBLEMES I CONFLICTES
Afrontar els conflictes de la millor manera

11.‬
TREBALL EN EQUIP
Junts és millor